Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

สำนักงานเขตบางกะปิขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในวันที่ 14 - 21 กันยายน 2563 (11 กันยายน 2563)

สำนักงานเขตบางกะปิขอเชิญนำสัตว์เลี้ยงของท่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ในวันที่ 14 - 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -11.30 น. ดังนี้
  • วันที่ 14 กันยายน 2563 สถานที่ หมู่บ้านเสนาวิลล่า 84
  • วันที่ 15 กันยายน 2563 สถานที่ หมู่บ้านการ์เด้น การเคหะแห่งชาติ
  • วันที่ 16 กันยายน 2563 สถานที่ วัดจันทวงศาราม (กลาง)
  • วันที่ 17 กันยายน 2563 สถานที่ ชุมชนเทพทวี
  • วันที่ 18 กันยายน 2563 สถานที่ ชุมชนวังใหญ่
  • วันที่ 21 กันยายน 2563 สถานที่ ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์