Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว