Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

บางกะปิแจ้งการดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (3 กรกฎาคม 2563)

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิแจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ส่งผลกระทบต่อการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563  จากเดิมกำหนดในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2563  เลื่อนออกไประหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563  
       สำหรับการตรวจเลือกประจำปี 2563 ครั้งใหม่ มีกำหนดการปฏิบัติ ดังนี้
       1. การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35 ) ดำเนินการในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2563 -  22 กรกฎาคม 2563  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ หน่วยสัสดีเขตบางกะปิ สํานักงานเขตบางกะปิ ชั้น 3
       2. การดำเนินการตรวจเลือกประจำปี 2563 ดำเนินการในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละวัน ณ วัดศรีบุญเรือง ซอยรามคำแหง 107 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ