Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

บางกะปิขอความร่วมมืองดซื้อของบนทางเท้า (5 มิถุนายน 2563)

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ แจ้งว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการลักลอบทำการค้าบนทางเท้า และผิวจราจรบริเวณหน้าตลาดบางกะปิได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางกะปิร่วมกับสน.ลาดพร้าวขอความร่วมมือประชาชน งดซื้อสินค้าบนทางเท้า และผิวจราจรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน