Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ ทบ. ปี 63 (27 ธันวาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของ ทบ. ปี 63