Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานเขตบางกะปิ
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกะปิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563