Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

สำนักงานเขตบางกะปิรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตั้งแต่วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 (5 ตุลาคม 2562)

          สำนักงานเขตบางกะปิรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
          สมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกะปิ และทุกสำนักงานเขต 
ตั้งแต่วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2377 5494 ต่อ 5762-4
          คุณสมบัติ เป็นจิตอาสาทั่วไป และได้รับสิ่งของพระราชทานแล้ว (หมวกฟ้า ผ้าพันคอ และบัตรประจำตัวจิตอาสา) โดยรับสมัครจิตอาสาด้านต่าง ๆ ตามตารางในเบื้องต้น รับสมัครโดยไม่จำกัดจำนวน