Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิพัฒนาล้างฝุ่นละอองทำความสะอาดผิวจราจรบริเวณซอยรามคำแหง 24 (6 พฤศจิกายน 2562)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  มอบหมายนายบรรลือ คล้ายปักษี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่พัฒนาล้างฝุ่นละอองทำความสะอาด     ผิวจราจรบริเวณซอยรามคำแหง 24 ตั้งแต่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญถึงแยก 20 เพื่อลดค่า pm 2.5 และเพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย