Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

เขตบางกะปิพัฒนาเก็บกวาดขยะ และกำจัดวัชพืชบริเวณซอยทับแก้วถนนกรุงเทพกรีฑา (6 พฤศจิกายน 2562)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนายบรรลือ คล้ายปักสี หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่พัฒนาเก็บกวาดขยะและกำจัดวัชพืชบริเวณซอยทับแก้ว ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย