Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

บางกะปิตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย (21 พฤษภาคม 2563)

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายให้นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และนางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการดำเนินการให้เหมาะสม สอดคล้อง และมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร