Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

บางกะปิร่วมประชุมการนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน (25 กุมภาพันธ์ 2564)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนายกมล ทิพยโสตถิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่พัฒนา ทำความสะอาด กวาดขยะ เศษวัสดุ กำจัดวัชพืช พื้นที่บางกะปิ เก็บกองขยะบริเวณริมคลองวัดพระไกรสีห์น้อย กวาดทำความสะอาดวัดบึงทองหลาง ริมคลองแสนแสบวัดพระไกรสีห์น้อย-วัดศรีบุญเรือง เพื่อความสะอาดและปลอดภัย น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย