Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม

บางกะปิร่วมประชุมการนำเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน (25 กุมภาพันธ์ 2564)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนายกมล ทิพยโสตถิ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นางอามีนะ สิงสาหัส ฝ่ายรักษาฯ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม เรื่อง การนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ