Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิซ่อมทางเดินชุมชนมัจฉา (22 มกราคม 2563)

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมทางเดินชุมชนมัจฉาที่ชำรุดผุผัง เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่