Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิห่วงใยแจกหน้ากากป้องกันฝุ่น (22 มกราคม 2563)

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผช.ผอ.เขตบางกะปิ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ลุยแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากฝุ่นละออง ตั้งแต่บริเวณหน้าห้างน้อมจิตต์บางกะปิ จนถึงหน้าตลาดบางกะปิ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผู้คนพลุกพล่าน ปริมาณรถหนาแน่น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน