Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิชวนคนกรุงปิดไฟลดพลังงานลดโลกร้อน “Bangkok Earth Hour 2020” (22 มกราคม 2563)

วันที่ 22 มกราคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2020) โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับ WWF ประเทศไทย และ FEED จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ลดใช้การพลังงาน สาเหตุที่ทำไปสู่วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนพร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขและบรรเทาปัญหาโลกร้อนไปพร้อม ๆ กัน