Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

บางกะปิเข้ารับรับเข็มเชิดชูเกียรติองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรม กทม. (21 มกราคม 2563)

วันที่ 21 มกราคม 2563  นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูภูมิปัญญาเมือง” และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร พร้อมเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติประเภทองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย