Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิรักษาสภาพคู คลอง (21 มกราคม 2563)

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะ และวัชพืชในลำรางแยกคลองยายเผื่อนช่วงระหว่างซอยลาดพร้าว 101/2 - 101/3 แขวงคลองจั่น