Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

เขตบางกะปิตรวจเยี่ยมโรงเรียน (20 มกราคม 2563)

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจเยี่ยมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมโรค ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเดินอาหารและโรคติดต่อทางเดินหายใจ