Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิร่วมลงพื้นที่เยาวราชรณรงค์ป้องอัคคีภัยช่วงตรุษจีน (20 มกราคม 2563)

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนายสุนิติ บุณยมหาศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ร่วมลงพื้นที่รณรงค์การป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ตั้งแต่บริเวณโรงแรมไชน่าทาวน์ไปจนตลอดแนวของถนนเยาวราช พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการนำคณะตรวจเยี่ยมและเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างทันท่วงที