Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ชุมชนมัจฉา และศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น (18 มกราคม 2563)

วันที่ 18 มกราคม 2563 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วยนายอภิศักดิ์ อักษรณรงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญ ของรางวัลสำหรับเด็ก ๆ ให้กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรม ได้แก่ ชุมชนมัจฉา และศูนย์สร้างโอกาสเด็กสวนพฤกษชาติคลองจั่น