Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิรักษาสภาพคู คลอง (14 พฤศจิกายน 2562)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ จัดเจ้าหน้าที่ตำเนินการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในลำรางข้างหมู่บ้านสินธร