Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ภาพกิจกรรม (O7)

เขตบางกะปิร่วมปล่อยขบวนรถลอยกระทงปลอดภัยไปกับฮอนด้า (11 พฤศจิกายน 2562)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ มอบหมายนายสุนิติ บุณยมหาศาล นางแสงเพ็ญ วิวัฒน์พนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมผู้บริหารเขต ร่วมปล่อยขบวนรถ “โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเทศกาลลอยกระทง” ขับขี่ปลอดภัยซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก เพื่อสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ