Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สวนสาธารณะ


สำนักงานเขตบางกะปิ 
มีสวนสาธารณะ  สวนหย่อมและสวนประเภทต่าง ๆ โดยมีสวนสาธารณะที่ประชาชนนิยมใช้พักผ่อนหย่อนใจ รวม 7 สวน  ดังนี้
  • สวนพฤกษชาติ  คลองจั่น สถานที่ตั้ง ถนนนวมินทร์  อยู่หลังที่ทำการการเคหะแห่งชาติ
เนื้อที่  34  ไร่
สภาพ   เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนพักผ่อนและออกกำลังกายประกอบด้วย  สระน้ำและปรับปรุงพัฒนาปลูกต้นไม้  ไม้ดอกและไม้ประดับ ดังเช่นสวนสาธารณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก  มีศาลาที่พัก, ห้องสุขา, ลานกีฬา, ไฟฟ้าแสงสว่าง  และยามรักษาความปลอดภัย
กิจกรรมภายในสวนฯ   วิ่งออกกำลังกาย, รำมวยจีน, เต้นแอโรบิค, แบดมินตัน และเล่นเปตอง
  • สวนหย่อมศรีบูรพาสถานที่ตั้ง ถนนศรีบูรพา  อยู่เชิงสะพานศรีบูรพาด้านถนนรามคำแหง ติดคลองแสนแสบ
เนื้อที่  3  ไร่  2  งาน
สภาพ  เป็นสวนหย่อมสำหรับให้ประชาชนได้พักผ่อนออกกำลังกายได้ บ้างเล็กน้อย ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ ตบแต่งเป็นสวนฯ
สิ่งอำนวยความสะดวก   ม้านั่งสำหรับนั่งพักผ่อน  และที่ออกกำลังกาย 1 จุด
กิจกรรมภายในสวนฯ  วิ่งออกกำลังกายและนั่งพักผ่อน
  • สวนหย่อมพระราม 9สถานที่ตั้ง บริเวณสี่แยกพระราม 9 ใกล้สถานบันเทิงพระราม 9 คาเฟ่
เนื้อที่  1  ไร่  2  งาน  70  ตารางวา
สภาพ   เป็นสวนหย่อมให้ประชาชนสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย  ปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ดอกไม้ประดับ  ตบแต่งเป็นสวนฯประกอบด้วย น้ำพุ
สิ่งอำนวยความสะดวก  มีม้านั่งสำหรับพักผ่อน
กิจกรรมภายในสวนฯ   นั่งพักผ่อน , รำมวยจีน, และเต้นแอโรบิค
  • สวนหย่อมหน้าสำนักงานเขตบางกะปิสถานที่ตั้ง ถนนลาดพร้าว  ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตบางกะปิ
เนื้อที่   37.50  ตารางวา
สภาพ  เป็นสวนหย่อมให้ประชาชนสำหรับพักผ่อน  ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตบแต่งเป็นสวนฯ มีน้ำพุ
สิ่งอำนวยความสะดวก  มีม้านั่งสำหรับพักผ่อน
กิจกรรมภายในสวนฯ นั่งพักผ่อน,รำมวยจีน,และเต้นแอโรบิค
  • สวนหย่อมแยกลำสาลี 4 จุดสถานที่ตั้ง บริเวณสี่แยกลำสาลี
เนื้อที่  1  ไร่  2  งาน  63.75  ตารางวา
สภาพ   เป็นสวนหย่อมให้ประชาชนสำหรับพักผ่อน ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตบแต่งเป็นสวนฯ
สิ่งอำนวยความสะดวก  มีม้านั่งสำหรับพักผ่อน
สวนหย่อมประดิษฐ์มนูธรรม  5  จุดสถานที่ตั้ง  อยู่บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม-ซอยสุขา)
เนื้อที่ 1  งาน  25  ตารางวา
สภาพ  เป็นสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น ปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตบแต่งเป็นสวนฯ
สิ่งอำนวยความสะดวก  มีม้านั่งสำหรับพักผ่อน  และเครื่องสำหรับเด็กเล่น
  • สวนหย่อมสุเหร่าหัวหมากน้อยสถานที่ตั้ง ถนนรามคำแหง หลังหมู่บ้านสวนสน
เนื้อที่   3  ไร่
สภาพ   เป็นสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ และที่เพาะชำ
สิ่งอำนวยความสะดวก มีสนามฟุตบอลขนาดกลางสำหรับออกกำลังกาย
  • สวนหย่อมวัดศรีบุญเรืองสถานที่ตั้ง ในบริเวณวัดศรีบุญเรือง ริมคลองแสนแสบ
เนื้อที่   125   ตารางวา
สภาพ   เป็นสวนหย่อมริมคลอง ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ตบแต่งเป็นสวนฯ
สิ่งอำนวยความสะดวก   มีม้านั่งสำหรับพักผ่อนและรอเรือโดยสาร