Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข


โรงพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
 
  • โรงพยาบาลรามคำแหง
          ที่ตั้ง 2138/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
  • โรงพยาบาลเวชธานี
          ที่ตั้ง 1 ซอย 111 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.


ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพ มีดังนี้

 
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 35
         ที่ตั้ง (ไม่มีเลขที่) ซอยรามคำแหง 40 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาส
         ที่ตั้ง (ไม่มีเลขที่) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
 
  • สถานพยาบาลและบำบัดผู้ติดยาเสพติดวังทองหลาง
         ที่ตั้ง 56/1 ซอยลาดพร้าว 124 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
 
  • สถานีอนามัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
         ที่ตั้ง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
  • ศูนย์สุขภาพชุมชนอนันต์สุขสันต์
         ที่ตั้ง 39 ซอยชุมชนสุขสันต์ 26 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.