Main Menu
BANGKOK PORTAL

 • เปลี่ยนภาษา
 • ไทย
 • Eng

วัด มัสยิด โบสถ์

วัด มีจำนวน 5 วัด ดังนี้
 
 • วัดศรีบุญเรือง
ที่ตั้ง 594 ถนนเสรีไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • วัดจันทวงศาราม
ที่ตั้ง 45 ซอย 132 ถนนลาดพร้าว แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • วัดบึงทองหลาง
ที่ตั้ง 14 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
 
 • วัดพระไกรสีห์ (น้อย)
ที่ตั้ง 23 ริมคลองแสนแสบ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • วัดเทพลีลา
ที่ตั้ง 47 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.


มัสยิด จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

 
 • มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม
ที่ตั้ง 98 ซอยรามคำแหง 53 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดซีรออุ้ลอีบาดะห์
ที่ตั้ง ซอยรามคำแหง 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดฟัตอุ้ลบารี
ที่ตั้ง ซอยเชื่อมสัมพันธ์เหนือ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดนูรู้ลอิบาด๊ะห์
ที่ตั้ง หลังหมู่บ้านสวนสน ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดดารุ้ลอิบาด๊ะห์
ที่ตั้ง หลังหมู่บ้านสวนสน ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดนูรู้นอิสลาม
ที่ตั้ง ซอยสุเหร่าวังใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดริดวานุ้นอิสลาม
ที่ตั้ง 48 หมู่ที่ 2 ซอยลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
 
 • มัสยิดมีอุ้ลมุตตะกีน
ที่ตั้ง ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.


คริสตจักร จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

 
 • คริสตจักรใจสมานรามคำแหง ซ.รามคำแหง 68
 • คริสตจักรสยามกรุงเทพฯ ซ.รามคำแหง 24
 • คริสตจักรหัวหมาก ซ.รามคำแหง 36/1
 • คริสตจักรสันติสุขชุมชน ซ.ลาดพร้าว 146/1
 • วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์