Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถานศึกษา

สถานศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทถึงปริญญาเอก
    ที่ตั้ง 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
    ที่ตั้ง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.


3. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก (เอกชน)
   
ที่ตั้ง 6821 ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

4. วิทยาลัยรัตนบัณฑิต เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
   
ที่ตั้ง 210/1 ซอยลาดพร้าว 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
 

สถานศึกษาระดับอาชีวะศึกษา จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

1. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดสอนระดับ ปวช.ปวส. (รัฐบาล)
   
ที่ตั้ง 101 ซอยลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

2. โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. (เอกชน)
   
ที่ตั้ง 38 ซอยรามคำแหง 28 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

3. 
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ (เซนเทเรซา) (เอกชน)
   
ที่ตั้ง 2569 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กทม.

4. 
โรงเรียนการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ
   
ที่ตั้ง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

5. 
โรงเรียนศูนย์พัฒนาความรู้และวิชาชีพ
   
ที่ตั้ง 138 ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่บ้านสวนสน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

6. 
โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. (เอกชน)
   
ที่ตั้ง 190/1 ซอยสุภาพงษ์ 2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

7. 
โรงเรียนฝึกวิชาชีพแรงงานไทย
   
ที่ตั้ง ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

8. 
ศูนย์วิชาชีพเกริกไทยพัฒนา ที่ตั้ง 6 ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
     
สถานศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมต้น ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สถานศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมต้น ใน
 

สังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 11 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านบางกะปิ
     
ที่ตั้ง  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

2. 
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
   
ที่ตั้ง  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

3. 
โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ (อนุบาล – ประถม)
   
ที่ตั้ง 45/287 ถนนลาดพร้าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

4. 
โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง 191 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

5. 
โรงเรียนวัดเทพลีลา (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง 76 ซอยรามคำแหง 41 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

6. 
โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง 596 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

7. 
โรงเรียนลำสาลี (อนุบาล – ประถม)
   
ที่ตั้ง 183 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

8. 
โรงเรียนคลองกะจะ (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง 163 ซอยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

9. โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง (ไม่มีเลขที่) สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

10. 
โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง 171 ซอยสวนสน ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

11. 
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (อนุบาล – ประถม)
     
ที่ตั้ง 15 ถนนลาดพร้าว ซอย 101 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)
     
ที่ตั้ง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

2. 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (กรมสามัญ)
     
ที่ตั้ง 1145 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

3. โรงเรียนเทพลีลา (กรมสามัญ)
     
ที่ตั้ง 30 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

4. โรงเรียนบางกะปิ (กรมสามัญ)
     
ที่ตั้ง 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

5. 
โรงเรียนเพ็ญสมิทธิ์ (เอกชน)
    
ที่ตั้ง 202/114 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

6. 
โรงเรียนนานาชาติเอ็ดเวนตีรามคำแหง (เอกชน)
    
ที่ตั้ง 643/6 ซอยรามคำแหง 119 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.
 

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย)
    
ที่ตั้ง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

2. 
โรงเรียนพร้อมมิตรวิทยา (เอกชน)
     
ที่ตั้ง 52 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

3. 
โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์ (เอกชน)
     
ที่ตั้ง 27 หมู่ 4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

4. 
โรงเรียนถนอมบุตร (เอกชน)
    
ที่ตั้ง 1/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

5. 
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (เอกชน)
    
ที่ตั้ง 48 หมู่ 5 หมู่บ้านโชคชัย ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

6. 
โรงเรียนณัฐวุฒิวิทยา (เอกชน)
    
ที่ตั้ง 1 หมู่บ้านสินธร ถนนแฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

7. 
โรงเรียนนราธิป (เอกชน)
    
ที่ตั้ง 542/835 ถนนลาดพร้าว – แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
 

โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) จำนวน 15 แห่ง ดังนี้

​1. โรงเรียนอนุบาลกาญจนาพร
     
ที่ตั้ง 16/78 ถนนรามคำแหง 52/1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

2. โรงเรียนอนุบาลเคหะคลองจั่น
      
ที่ตั้ง 905 แฟลต 6 การเคหะแห่งชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

3. โรงเรียนอนุบาลใจทิพย์
     
ที่ตั้ง 10 ซอยรามคำแหง 11 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

4. 
โรงเรียนอนุบาลชุติมา
     
ที่ตั้ง 328 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

5. 
โรงเรียนอนุบาลภัทรบุตร
     
ที่ตั้ง 69/22 ซอยลาดพร้าว 109 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

6. 
โรงเรียนอนุบาลวรรณทิพย์
     
ที่ตั้ง 905 แฟลต 8 การเคหะแห่งชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

7. 
โรงเรียนอนุบาลศรีนวล
     
ที่ตั้ง 819 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

8. 
โรงเรียนอนุบาลเด็กสากล
     
ที่ตั้ง 54/684 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม.

9. 
โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์
     
ที่ตั้ง ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

10. 
โรงเรียนอนุบาลสุดนรี
      
ที่ตั้ง ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

11. 
โรงเรียนอนุบาลกรสุภา
      
ที่ตั้ง 58 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

12. 
โรงเรียนอนุบาลนราธิปพิทยา
      
ที่ตั้ง 542 ถนนลาดพร้าว – แฮปปี้แลนด์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

13. 
โรงเรียนอนุบาลนานาชาตินีวา
      
ที่ตั้ง ซอยลาดพร้าว 101/1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

14. 
โรงเรียนอนุบาลอินเตอร์คิต
      
ที่ตั้ง 54/684 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

15. 
โรงเรียนอนุบาลทับแก้ว
      
ที่ตั้ง ซอยกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.