Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา


สำนักงานเขตบางกะปิ
Bangkapi District Office
 
ที่อยู่
189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์
0 2377 5494
โทรสาร
0 2377 5494 ต่อ 5757
E-mail
katebangkapi01@gmail.com
Facebook สำนักงานเขตบางกะปิ

หมายเลขโทรศัพท์ ศูนย์ BFC  โทร. 0 2728 5734
 


หมายเลขโทรศัพท์กลาง   โทร. 0 2377 5494
 
     หน่วยงาน ภายใน โทรสาร
ผู้อำนวยการเขต 5750-1  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 1 5753  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ฝ่าย 2  5755  
ฝ่ายปกครอง 5796   5759   5797 5757
ฝ่ายทะเบียน 5762-3   5760 5761
ฝ่ายโยธา 5765  5767  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5770-1 5770
ฝ่ายรายได้ 5774-5 0 2375 2020
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 5777-8 0 2377 5798
ฝ่ายการศึกษา 5780-1 5780
ฝ่ายการคลัง 5783-4 0 2378 1613
ฝ่ายเทศกิจ 5786  5788  
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 5790-1 5790
สัสดีเขต 5792  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 5797  
     
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร