Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

บางบอนพัฒนาทำความสะอาดบึงน้ำ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ตามโครงการ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
            สำนักงานเขตบางบอนได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด บึงน้ำบริเวณวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โดยดำเนินการทาสีทางเท้า จัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง และชาวบางบอนโดยรวม โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางบอน คณะผู้บริหารเขต สัสดีเขตบางบอน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางบอน เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจำพิเศษธนบุรี ศาลแขวงบางบอน ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 กองกำกับการม้าตำรวจ อปพร.เขตบางบอน ชุมชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวมจำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม เขตบางบอน