Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

บางบอนประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/62

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประธานการประชุมกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอกชัย 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตบางบอน

>>ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยเน้นการสืบทอดราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จะมีขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ 4 ภูมิภาค เป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล โดยในแต่ละวันจะมีการแสดงหมุนเวียนกันไป และในช่วงเวลา 21.30 - 23.00 น. ของทุกวันจะมีการแสดงแสงสีเสียง "แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณ" พร้อมม่านน้ำฉายภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ประกอบฉากหลังพระบรมมหาราชวังอย่างงดงาม จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมโดยสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงพลังความจงรักภักดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมชื่นชมความงดงามบรรยากาศรอบงานที่เต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจ นอกจากนี้ยังได้แจ้งถึงเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้าหรือกองขยะในพื้นที่เขต โดยขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินแก้ไขปรับปรุงไม่ให้มีต้นไม้ที่ปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองเหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอย รวมถึงการงดเผาวัชพืชหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรและบริเวณริมถนน 2 ข้างทางด้วย พร้อมนี้ได้รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ต้องการให้สำนักงานเขตเข้าดำเนินการแก้ไขโดยจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป