Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

บางบอนรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต วันแรก
       วันที่​ 4​ กุมภาพันธ์​ 2562 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วย​นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วย​ผู้​อำนวยการ​เขต​บางบอน นำเจ้าหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)