Main Menu
BANGKOK PORTAL


ภาพกิจกรรมเขต

ลงพื้นที่ร่วมกับเขตตลิ่งชันสำรวจจุดรับและส่งเสด็จฯ กิจกรรม BikeUnairak2018
                  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยนายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตตลิ่งชันในการเดินเท้าสำรวจจุดรับและส่งเสด็จฯกิจกรรม BikeUnairak2018 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อให้เข้าใจในสภาพทางกายภาพ และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ณ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ หน้าวัดสนถึงทางเข้าวัดสารอด เขตราษฎร์บูรณะ