Main Menu
BANGKOK PORTAL


สถานที่ท่องเที่ยว

หลวงพ่อขาว
                                    
สถานที่ตั้ง
      -
ริมถนนเอกชัย ติดกับสำนักงานไปรษณีย์สาขาบางขุนเทียน เยื้องโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง

ประวัติ
      - หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง มีการกล่าวขานร่ำลือกันว่าเคยมีผู้คิดจะสร้างศาลาคุ้มแดดและฝนให้ แต่เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าทุกครั้ง ในปัจจุบันได้มีผู้สร้างศาลาครอบองค์พระไว้และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน
 
วัดบางบอน
        

 
สถานที่ตั้ง
      -
ซอยเอกชัย 119 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
 
ประวัติ
      -
วัดบางบอน ตั้งอยู่ติดคลองบางบอน เป็นวัดประจำท้องถิ่นของชาวบางบอนใต้ (ชื่อเรียกในสมัยโบราณ) ซึ่งราษฎรได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2453 และต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2460 จึงนับเป็นสถานที่สำคัญ ซึ่งมีอายุกว่าร้อยปีแล้ว (2453 - 2556) นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูป ที่สำคัญและมีความงดงามมากคือหลวงพ่อเกษร ซึ่งมีประวัติเล่ากันมาว่า หลวงปู่เอี่ยม หรือพระครูภาวนาโกศล พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดหนัง เขตจอมทอง ได้ร่วมกับชาวบ้าน สละ ทุนทรัพย์จำลองพระพุทธรูปจากวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ คือ หลวงพ่อเกสร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงาม ปางมารวิชัย สร้างตามพุทธลักษณะแบบสุโขทัย และได้อัญเชิญประดิษฐานณ วัดบางบอน มาถึงปัจจุบันและเป็นศูนย์รวมจิตใจชองชาวบางบอน
 
สวนน้อยรักษา
          
สถานที่ตั้ง
      -
เลขที่ 88 ถนนบางบอน 3 ซอย 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน โทร.0 2445 5500 , 08 1560 5331

ประวัติ
      - สวนน้อยรักษา เป็นสวนของนายนรินทร์ และนางธารรัตน์ น้อยรักษา เป็นสวนไม้ผล พื้นที่ประมาณ  16 ไร่ มีไม้ผลหลักคือ มะม่วงพันธุ์ขาวนิยม (น้ำดอกไม้มัน) ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนใครคือมีผลใหญ่ รูปทรงสวยงาม รับประทานอร่อยทั้งผลดิบและผลสุก สภาพสวนโดยทั่วไป มีความสวยงามร่มรื่น ทั้งนี้สวนน้อยรักษายังเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารสกัดสมุนไพรในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการทำระบบน้ำแบบไตรวัตร
สวนลุงเข้ม
 
สถานที่ตั้ง
      -
เลขที่ 193 ซอยเอกชัย 132 แขวงบางบอน เขตบางบอน โทร.0 2811 2108

ประวัติ
      - สวนลุงเข้ม เป็นของนายเข้ม น้อยรักษา เป็นสวนไร่นาสวนผสม มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ56 ไร่ โดยมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นส่วน ๆ เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาในร่องสวน ปลูกพืชสวน พืชไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรไว้รอบบ้านพืชสวนที่ปลูก เช่น มะม่วงขาวนิยม (น้ำดอกไม้มัน) ขนุนพันธุ์ศรีบรรจง กระท้อน ฝรั่ง ปลาที่เลี้ยง เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน เป็นต้น ทั้งนี้สวนลุงเข้มยังเป็นสถานที่ดูงานของนักเรียน – นักศึกษาเกี่ยวกับการทำไร่นาสวนผสมอีกด้วย