Main Menu
BANGKOK PORTAL


ร่างประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเข้า สน.แสมดำ จากถนนพรหมราษฎร์ถึงสุดเขตสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์