Main Menu
BANGKOK PORTAL


รายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต เขตบางบอน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- เขตบางบอนมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน_____ เรื่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

- เขตบางบอนมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน     0   เรื่อง