Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานนอกสถานที่สำหรับลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ของฝ่ายรักษาฯ สำนักงานเขตบางบอน จำนวน 892 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์