Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศประกวดราคา

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยทางเข้า สน.แสมดำ จากถนนพรหมราษฎร์ถึงสุดเขตสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์