Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนสถานีพรมแดน (รักษาศุขราษฎร์บำรุง) ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง