Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาทำอาหารเช้า-อาหารกลางวันประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง