Main Menu
BANGKOK PORTAL


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างเหมาทำอาหารเช้าและอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านนายสี รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง