Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรวดเร็ว (Rapid test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)