Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี แบบรวดเร็ว (Rapid test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)