Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ๑/๒ แบบรวดเร็ว (Rapid test) ชนิดตรวจคัดกรองเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง