Main Menu
BANGKOK PORTAL


ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ๑/๒ แบบรวดเร็ว ชนิดตรวจยืนยันผลตัวที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง